Loading...

Tuesday 31 August 2010

// // Leave a Comment

Final Exam

Final Joke


Ek bachchi apni DADI ko Bhagwat Gita padhte dekh kar apni ma se:


Bachchi:Mummy DADI kaun se Exam ki Tayari kar rahi hai?


Mummy:Beta Final Exam Ki.